• 17012_Grand Man 03
  • 17012_Grand Man 01
  • 17012_Grand Man 02
  • 17012_Grand Man 04
  • 17012_Grand Man 05

Pavilion 的景觀概念的靈感來自於湄公河三角洲錯綜複雜的河網的抽象。景觀設計分為三個關鍵層次。開發的獨特景觀幾何成為驅動景觀元素。

 
 

Recent Portfolios